AAV Dutch Publications

Nederlandse Publicaties

Voorlichtingsfolders Voor Eigenaren

Diergeneeskundige zorg voor uw gezelschapsvogel

DOWNLOAD

Basiszorg voor gezelschapsvogels

DOWNLOAD

Wanneer moet ik mijn vogel naar die dierenarts brengen?

DOWNLOAD

Ziekteverschijnselen bij gezelschapsvogels

DOWNLOAD

Zoönosen bij hobbykippen: hoe houd ik mijn familie veilig

DOWNLOAD

Please note: AAV does NOT provide medical information to the public on this site or via phone, email or social media sites. Please visit the find a vet directory to locate a veterinarian in your community.